Hoe open? Open Gesprekken over transparantie

In maart, april en mei organiseert het programma Transparantie in Informatie, van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), gesprekken over de veranderopgave naar een Open Departement. De sessies hebben als doel om een eerlijk en open gesprek met elkaar te voeren over verandering en wat daarin lastig is bij onszelf of bij de organisatie. Hoe open durf jij te zijn?

Op weg naar een Open Departement
Tijdens ieder Open Gesprek gaan we in op een spannend voorbeeld uit de praktijk. In onze digitale talkshow nodigen we een inspirerende spreker uit en deelt een collega van EZK of LNV een ervaring uit de praktijk over dit onderwerp. Daarna gaan we met elkaar het gesprek aan en kijken we naar oplossingen.
We nodigen alle medewerkers van EZK en LNV van harte uit om deel te nemen aan (een van) de Open Gesprekken. Als je aan een van de Open Gesprekken deelneemt, werk je aan je ambtelijke professionaliteit.

Op deze website lees je meer over de Open Gesprekken en kun je je aanmelden. Heb je vragen over de Open Gesprekken? Neem dan contact op via tii@minezk.nl. Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met projectleider drs. Simone Wit via s.wit@minezk.nl.

Dit is een vakinhoudelijke website. Meedoen aan de Open Gesprekken kan alleen als je voor EZK en LNV werkt.

Keuze uit 5 thema’s 

Tijdens ieder Open Gesprek staat een ander thema centraal. Je hebt de keuze uit een van de onderstaande vijf thema’s en casussen. 

Per sessie is de opbouw hetzelfde: we starten met een gastspreker die expert is op het thema, dan vertelt een collega van EZK of LNV over diens spannende ervaring met het thema in de praktijk en daarna reflecteren de deelnemers op de casus en de eigen ervaringen. Hierbij gebruiken we o.a. de techniek van dilemmalogica.

Waar praat jij graag over mee? Je kunt je inschrijven voor een of meerdere Open Gesprekken. 

  • Durf jij je open uit te spreken?

Open gesprek 1 | 15 maart, van 10:00 tot 12:00 uur
Stel, jouw manager of de minister vraagt je om iets aan te passen in een beslisnota. Jij bent het oneens met de opdracht die je krijgt. De aanpassing is namelijk onjuist. Spreek jij je dan uit?

Gastspreker 
Erik Pool, Programmadirecteur Dialoog & Ethiek (ministerie van BZK) en schrijver van het boek Macht en moed: Ambtelijk vakmanschap en de kunst van het tegenspreken.

Casus 
Aan de hand van dilemma’s over wat zet je wel en wat zet je niet in een beslisnota gaan we met elkaar het gesprek aan. Wat vraagt dit van jou om te durven tegen te spreken? Wat te doen als je spanning ervaart tussen je eigen principes of het beleid van de Minister?

  • Wat als je naam op straat ligt?

Open gesprek 2 | 24 maart, van 10:00 tot 12:00 uur
Hoe veilig voel jij je als jouw naam herleidbaar is uit een beslisnota en letterlijk te zien is voor de buitenwereld? Of als jouw naam in een openbaar document staat? En de media daar op inspeelt?

Gastsprekers 
Birte Schohaus en Bas van Beek, journalisten voor Follow the Money, spreken over hun verlangen om goede informatie aan het publiek te verschaffen en hoe zij omgaan met gegevens van ambtenaren.

Casus
Wat als jouw naam ineens te zien is in een YouTube-video? Dat gebeurde een van onze collega’s. Op het document dat in beeld komt is zijn naam en e-mailadres duidelijk te zien. Hoe ging de medewerker daarmee om? Hoe reageerde de organisatie daarop? En, wat zou jij doen? 

  • Mogen we fouten maken?

Open gesprek 3 | 5 april, van 10:00 tot 12:00 uur
In een samenleving waar iedere stap onder een vergrootglas lijkt te liggen is fouten maken best lastig. Je wordt er vaak direct op afgerekend. Maar fouten maken hoort er wel bij en je leert van je fouten. Zeker als we een veranderopgave hebben richting een Open Departement. Hoe gaan we daar in onze organisaties mee om? 

Gastspreker
Mark Frequin, buitengewoon adviseur publiek leiderschap  (ABD) spreekt over de wens om fouten te mogen maken en de belemmeringen in de ambtelijke praktijk.

Casus
De telefoon gaat. Aan de andere kant van de lijn klinkt de stem van een boze manager. Door een onduidelijkheid in jouw advies zijn er bepaalde acties niet uitgevoerd. Dat was natuurlijk niet de bedoeling. Je probeerde een zorgvuldig advies te schrijven, maar blijkbaar is er toch iets mis gegaan. Kan gebeuren, toch? De medewerker in kwestie licht zijn verhaal toe en hoort graag hoe jij hierop zou hebben gereageerd.

  • Ben jij klaar voor kritiek van buiten?

Open gesprek 4 | 21 april, van 15:00 tot 17:00 uur
Soms zijn inwoners of onze stakeholders niet blij met een door ons gemaakte keuze. En dat mag! Hoe gaan we om met kritiek van buiten? En hoe bereiden we ons voor op mogelijke kritiek?

Gastspreker 
Joriene Beks, bedrijfskundige en expert op het gebied van psychologische veiligheid, bespreekt hoe psychologische veiligheid belangrijk is bij moeilijke gesprekken.

Casus 
Bij EZK en LNV komen regelmatig vragen van Wob-verzoekers binnen. Bijvoorbeeld van advocaten of inwoners. Deze vragen en reacties zijn soms best pittig en ingewikkeld om te beantwoorden. Hoe gaan we om met kritiek van buiten? Een behandelaar van een Wob-verzoek licht een casus uit de praktijk toe.

  • Hoe ver gaat openbaarheid? 

Open gesprek 5 | 17 mei, van 10:00 tot 12:00 uur
We streven naar een Open Departement. Maar moet alles altijd transparant? Waar liggen de grenzen? Is openbaarheid wel altijd zinvol? Wat zijn de voor- en nadelen van transparantie?

Gastspreker (Engelstalig)
Dorota Mokrosinska, politiek filosoof, spreekt over de noodzakelijke grenzen aan transparantie.

Casus
Een brancheorganisatie zei mondeling toe mee te willen werken, maar wilde dit niet in de openbaarheid brengen. En dat is best ingewikkeld, als je de Minister en de Kamer en samenleving goed wilt informeren. Hoe ga je daarmee om?

Ga alvast het gesprek aan
De Open Gesprekken vinden plaats in de online omgeving van Networkapp. Voorafgaand aan de Open Gesprekken kun je hier alvast het gesprek aangaan over een van de thema’s met andere deelnemers. Laat alvast weten hoe jij over de thema’s denkt ! Heb je misschien ervaring met een van de thema’s? Meld je aan voor de Open Gesprekken en praat mee!

Meld je aan voor een of meer van deze Open Gesprekken

Programma Open Gesprekken

Onderstaand programma geldt voor alle Open Gesprekken. Wat wel steeds anders is: tijdens ieder Open Gesprek staat een ander thema centraal. Je hebt de keuze uit vijf thema’s.

Let op: de tijden voor het Open Gesprek van 21 april zijn anders, namelijk van 15:00 tot 17:00 uur.

10:00 uur Welkom
10:05 uur  Plenaire opening door Jolein Baidenmann, programmamanager Transparantie in Informatie
10:10 uur Gastspreker over specifiek thema
10:30 uur Vraag en antwoord: stel jouw vragen aan de gastspreker
10:50 uur In gesprek over een casus uit de praktijk van LNV of EZK, onder leiding van een van de gespreksleiders
11:50 uur  Plenaire afronding
12:00 uur Einde

Meld je aan

Praat mee en meld je aan!
We nodigen jou van harte uit om mee te praten over de spannende verandering naar een Open Departement. Over welk thema praat jij graag mee? Hieronder kun je je aanmelden voor de reeks Open Gesprekken. Na aanmelding ontvang je een e-mail waarmee je je dient te registreren (via je laptop) op het platform Networkapp. Daar maak je je keuze voor een of meer van de Open Gesprekken die je wilt volgen.

Meld je aan

Praktische informatie

De Open Gesprekken zijn bedoeld voor alle medewerkers van EZK en LNV. We streven naar een diverse samenstelling van de groepen en vragen ook managers om zich aan te melden. Voor de online Open Gesprekken en het onderling netwerken, werken we met de applicatie Networkapp. Deelnemers komen hierdoor in een digitale platformomgeving waar ze met elkaar alvast het gesprek aan kunnen gaan over een of meerdere van de thema’s van de Open Gesprekken.

Op de data van de Open Gesprekken kom je in een talkshow setting. Daar vindt het Open Gesprek plaats. Deelnemers krijgen een bevestiging zodra ze zich hebben aangemeld. Je registreert je daarna eenmalig op het platform van Networkapp via een link naar het platform. Deelnemers komen hierdoor op een digitaal platform. Eenmaal op het platform kun je je ook nog voor een van de andere Open Gesprekken aanmelden.

Om deel te nemen aan de Open Gesprekken via Networkapp vragen we deelnemers GEEN gebruik te maken van Citrix of VPN. Je meldt je lokaal aan en dus niet via het netwerk van het ministerie. Je installeert de applicatie Networkapp op jouw laptop (niet op je telefoon).

Week van de Transparantie

Van 14 tot en met 18 maart organiseren we de Week van de Transparantie. Tijdens die week besteden we op verschillende manieren aandacht aan het werken aan transparantie en openbaarheid. En waarom dat belangrijk is. Het eerste Open Gesprek vindt tijdens de Week van de Transparantie plaats.

Wil je meer lezen over de Week van de Transparantie? Houd dan het Rijksportaal in de gaten en meld je aan voor de nieuwsbrief van Transparantie in Informatie.

 
naar boven

Over ons

De Open Gesprekken worden georganiseerd door het programma Transparantie in Informatie. Dit programma werkt voor de ministeries EZK en LNV. De twee ministeries willen bijdragen aan het herstel van vertrouwen tussen overheid, politiek en samenleving. De ambitie? Een Open Departement zijn in 2027. De informatiehuishouding en informatievoorziening moeten dan op orde zijn.

De rol van Transparantie in Informatie
Om de informatiehuishouding en de informatievoorziening te verbeteren bij EZK en LNV en de diensten, is in maart 2021 het Programma Transparantie in Informatie (TiI) opgericht. Binnen het programma TiI wordt intensief samengewerkt tussen de onderdelen van informatiehuishouding en openbaarmaking en transparantie. Een goede en ordentelijke informatiehuishouding is tenslotte een belangrijke voorwaarde om te voorzien in tijdige en goede informatievoorziening.

Het programma werkt aan de veranderopgave die nodig is om als departementen uit te groeien tot Open Departementen. Gesprekken over de veranderopgave en de spannende elementen die daarbij horen zijn daarbij essentieel. Daarom organiseren we de Open Gesprekken. We hopen dat je mee doet!

Lees meer over Transparantie in Informatie

Organisatie

Voor algemene vragen kan je contact opnemen via tii@minezk.nl. Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met projectleider drs. Simone Wit - s.wit@minezk.nl.